Anyaegyesületünk, a Ferencvárosi Torna Club szerény támogatása ellenére a hazai versenyek többségét versenyzőink nyerik. Felnőtt és ifjúsági versenyzőink egyben válogatott kerettagok is, utánpótlásunk reményteljesen fejlődik. A Ferencvárosi Torna Club színeiben évek óta számos bajnoki címet szerzünk a különböző korcsoportok versenyein és a diákolimpiákon. A minimális állami támogatást többnyire csak a sportolók szüleinek támogatása pótolja ki. A versenyzők napi felkészítése, edzőtáborok szervezése, külföldi szakedző igénybevétele, felszerelések biztosítása, a külföldi és hazai versenyekre utazás, versenyek szervezése önerőből nem oldható meg. Ezért keresünk támogatókat, aki segítséget tudnak nyújtani.

A pénztámogatásra alapítványunk áll rendelkezésre, mely a vonatkozó jogszabályok alapján adókedvezményre jogosító igazolás kiadására jogosult.

     
           
Pénztámogatáson túl más segítségnek is nagy hasznát vennénk.
-közlekedési eszköz versenyekre, bel-és külföldre, edzőtáborra utazáshoz
-edzőtáborozási lehetőség, elhelyezés biztosítása
-szálláshely külföldi vendégedzőnk részére
-dekoráció vagy dekorációs anyag versenyekre
-dresszek, edzőruhák, egyéb sportfelszerelések juttatása
-versenyek díjaira felhasználható tárgyak, szolgáltatások
-csapatunkat bemutató anyagok nyomdai vagy videós elkészítése
-sajtó vagy televíziós megjelenésünk lehetővé tétele
   
Támogatóink részére az alábbiakat tudjuk felkínálni:
-támogatóink logóinak elhelyezése versenyzőink sportfelszerelésein
-reklámhordozók elhelyezése sportrendezvényeinken, versenyeken
-támogatónk reklámozása fellépéseken, fotókon és plakátokon, és weboldalunkon
-kiállítások, vásárok és különféle rendezvények színvonalának emelése show-műsorunkkal,
bemutatóinkkal

Reméljük felkeltettük érdeklődését e szép, különleges sport és egyesületünk iránt!

Aradiné Deák Katalin
vezetőedző
30/933-2261

e-mail